Oferta

Budownictwo kolejowe | modernizacja | remonty

Zespół doświadczonych specjalistów, know-how oraz nowoczesny park maszyn budowlanych i kolejowych pozwalają na realizację najbardziej zaawansowanych kontraktów budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Świadczymy usługi zarówno dla klientów z sektora kolejowego (budowa, remonty i modernizacja publicznych linii kolejowych, usługi na rzecz przewoźników kolejowych), jak i przemysłowego (m.in.  dla klientów z branży górniczej, produkcyjnej, czy  przemysłu ciężkiego).

Efektem naszej pracy jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników infrastruktury kolejowej. Od prawie 20 lat z sukcesem realizujemy kolejowe kontrakty budowlane, remontowe i modernizacyjne, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia przepustowości linii kolejowych na terenie całego kraju, jak również dostępności transportu kolejowego dla przewozu osobowego i towarowego.

W trosce o ochronę środowiska już na etapie planowania i budowy podejmujemy niezbędne działania organizacyjne oraz dobieramy odpowiednie środki techniczne, dzięki którym w racjonalny sposób ograniczamy negatywny wpływ na środowisko naturalne planowanego przedsięwzięcia zarówno w trakcie prac, jak i po przekazaniu inwestycji do użytkowania.

Kładziemy nacisk na nowoczesne rozwiązania i digitalizację kolei, dlatego z powodzeniem implementujemy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, teletechniki oraz sterowania ruchem kolejowym w naszych projektach.

Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Jesteśmy licencjonowanym zarządcą infrastruktury kolejowej i działamy na podstawie  Autoryzacji bezpieczeństwa wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na zarządzanej przez nas infrastrukturze. Dostarczamy wysokiej jakości usługi, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa operacyjnego oraz środowiskowego, a także profesjonalizm w działaniu. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi zarządzania infrastrukturą kolejową, obejmujące m.in. nadzór nad bezpieczeństwem oraz utrzymaniem infrastruktury, planowanie i koordynację prac remontowych oraz modernizacyjnych, oraz sporządzanie dokumentacji technicznej związanej z infrastrukturą kolejową. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, dbając o bezpieczeństwo przewozów osobowych i towarowych oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury kolejowej. Oferujemy również doradztwo w zakresie  nadawania statusu infrastrukturze kolejowej. Gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług są posiadane przez nas certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09PN-EN ISO 45001:2018-06.

Utrzymanie bocznic i centrów logistycznych

Świadczymy usługi kompleksowego utrzymania infrastruktury kolejowej bocznic przemysłowych i centrów logistycznych w obszarze bieżącego utrzymania i diagnostyki nawierzchni torowej oraz urządzeń srk, utrzymania obiektów inżynieryjnych, utrzymania i serwisu urządzeń łączności przewodowej i radiołączności pociągowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania systemu RADIO – STOP, utrzymania torów i rozjazdów w okresie zimowym.

Budowa i utrzymanie urządzeń elektroenergetyki, teletechniki oraz sterowania ruchem kolejowym

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania na każdym etapie realizacji  – od robót ziemnych i instalacyjnych przez prace pomiarowe, aż do konfiguracji i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Oferujemy szeroki zakres usług kluczowych dla infrastruktury elektroenergetycznej. Specjalizujemy się w realizacji oświetlenia, zabudowy urządzeń EOR oraz kompleksowym wykonawstwie zasilania wraz z stacją SN/nN. Ponadto świadczymy usługi rewitalizacji zasilania budynków, przywracając im sprawność i zapewniając efektywność działania infrastruktury elektroenergetycznej.

Nasze realizacje z zakresu teletechniki obejmują wykonawstwo w zakresie łączności przewodowej, systemu radiołączności, systemu rozgłoszeniowego (SR), systemu monitoringu wizyjnego (SMW) na peronach, telewizji użytkowej (TVu) jak i telewizji przemysłowej (TVp) na przejazdach, telewizji użytkowej (TVu) dla stwierdzenia końca pociągu (SKP), systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), a także budowy kanalizacji teletechnicznych, sieci światłowodowych oraz miedzianych.

Oferujemy szeroki zakres prac w obszarze sterowania ruchem kolejowym. Wykonywane przez obejmują roboty w urządzeniach zewnętrznych (m.in. demontaż starych urządzeń, budowę nowych urządzeń – sygnalizatorów, napędów zwrotnicowych, wykolejnic, czujników kół, szaf aparatorowych, puszek kablowych, wskaźników odblaskowych, wraz z budową nowych ziemnych linii kablowych. Ponadto realizujemy  roboty w urządzeniach wewnętrznych (m.in. zabudowa nowych urządzeń przekaźnikowo – komputerowych, komputerowych, zabudowa pulpitów nastawczych, zabudowa urządzeń zasilania urządzeń stacyjnych wraz z agregatami).

WYNAJEM SPRZĘTU

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu maszyn przeznaczonych do robót torowych.

Podbijarka uniwersalna UNIMAT 08-475/4S

Wykonywanie regulacji w planie i profilu wraz z podbiciem, torów i rozjazdów. Posiada zamiatarkę do zbierania nadmiaru tłucznia, którego nadmiar jest przenoszony do zasobnika.

Podbijarka uniwersalna PLM 08 - 275

Wykonywanie regulacji w planie i profilu wraz z podbiciem, torów i rozjazdów.

Zgarniarka tłucznia ZT-250 B/M

Nagarnianie tłucznia z poboczy do osi toru i równomierne jego rozprowadzanie, kształtowanie i profilowanie pryzmy tłuczniowej oraz zbieranie nadmiaru tłucznia z podkładów i przemieszczanie go na pobocze.

Platforma do wózka motorowego PWM15

Przewóz materiałów nawierzchniowych, odcinków szyn, maszyn i sprzętu. Praca z wózkiem motorowym WM-15A oraz innymi pojazdami kolejowymi.

Koparki dwudrogowe Atlas 1604ZW

Prace na torach kolejowych i tramwajowych, prace utrzymaniowe, prace okołotorowe, prace ziemne i drogowe. Przystosowana do jazdy po drogach w terenie oraz do jazdy po torach.

Wózki motorowe WM-15A

Przewóz materiałów sypkich, akcesoriów kolejowych, lekkich maszyn, urządzeń i innych ładunków. Możliwość wykonywania prac na wysokości bezpośrednio przy torze kolejowym. Wózek motorowy może współpracować z platformą PWM-15.

Podnośnik P100 zabudowany na WM-15

Usługi na wysokości przy torach kolejowych przy użyciu podnośnika P-100 zabudowanego na wózku motorowym WM-15 z obsługą pracownika.

Platforma do wykonywania oprysków chemicznych PWM-15 z zabudowanym opryskiwaczem

Wykonywanie oprysków odchwaszczania chemicznego.

Podwykonawcy – współpraca

Zapraszamy do współpracy firmy dostarczające materiały i świadczące usługi budowlane z zakresu budownictwa kolejowego. W ramach realizowanych projektów współpracujemy zarówno z małymi, lokalnymi firmami podwykonawczymi, jak również z dużymi przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnokrajowym.

W celu nawiązania współpracy prosimy o przesłanie zgłoszenia, zawierającego przede wszystkim:

podstawowe dane firmy (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu),

zakres wykonywanych prac lub rodzaj dostarczanych materiałów,

możliwości produkcyjne (ilość pracowników będących w dyspozycji firmy),

informacje o dotychczasowych realizacjach wraz z ewentualnymi referencjami.

Wyślij zgłoszenie