Kontakt

Kontakt

Siedziba spółki

Infra SILESIA S.A. 

ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik

tel. (32) 739 48 10 

sekretariat.infrasilesia.pl@deutschebahn.com 

Dyspozytor infrastruktury

tel. (32) 788 92 80 

tel. +48 667 651 559

 dyspozytor.infrasilesia.pl@deutschebahn.com

KRS: 0000226089

NIP: 6422873251

REGON: 278339792

BDO: 000011998

Kapitał zakładowy: 18 441 882,20 zł, całkowicie wpłacony.

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego.