Infra SILESIA S.A. jest częścią Grupy DB Cargo Polska

Oferujemy kompleksowe usługi jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa kolejowego. Dokładamy wszelkich starań, aby infrastruktura kolejowa była nowoczesna, bezpieczna i komfortowa dla wszystkich jej użytkowników.

Zakres działalności

Infrastruktura kolejowa w zarządzie Infra SILESIA

30,55
km linii kolejowych
108,423
km torów kolejowych
252
rozjazdy kolejowe
27
przejazdów kolejowo-drogowych
25
obiekty inżynieryjne
17
budynków posterunków technicznych

Zrównoważony rozwój

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska, który zawiera informacje o działalności naszej spółki w obszarze środowiskowym, społecznym oraz odnosi się do kwestii ładu korporacyjnego.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jako część Grupy DB Cargo Polska działamy w oparciu o kodeks postępowania etycznego, który zawiera normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz  oczekiwania dotyczące naszego codziennego postępowania.
Wierzymy, że jasne zasady postępowania pozwalają na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu,
umacniają naszą pozycję na rynku oraz korzystnie wpływają na relacje z naszymi klientami.


KODEKS POSTĘPOWANIA