Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

MISJA RYNKOWA Infra SILESIA

Naszą misją jest kompleksowa i efektywna realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie infrastruktury kolejowej. Udostępniamy zarządzane przez nas linie kolejowe i bocznice przewoźnikom kolejowym oraz projektujemy i wdrażamy rozwiązania techniczne dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów. Rozwijamy potencjał firmy tak, by jakość naszych usług wyprzedzała ich oczekiwania.

Infra SILESIA S.A. to firma kompetentna, korzystająca z bogatej tradycji kolei przemysłowych na Śląsku. Doświadczenie pracowników firmy, ich kompetencje oraz znaczący potencjał sprzętowy stanowi o jej sile. To firma z przyszłością! Nasza Spółka stawia na otwartość i konkurowanie jakością. Zadowolenie Klientów to nasz główny cel, to widoczny znak jakości dla pracowników i kadry zarządzającej.

Remonty i bieżące utrzymanie torów i rozjazdów kolejowych

Konkurencja motywuje nas do ciągłego rozwoju, do stawiania sobie coraz śmielszych celów i coraz większych wymagań. Wymaganiom tym chcemy sprostać. Mamy nadzieję, że zmiany, które wprowadziliśmy w ostatnim okresie i które wprowadzamy nadal, zostaną pozytywnie przyjęte przez naszych Partnerów biznesowych i Interesariuszy.

  Modernizacja, remonty infrastruktury kolejowej, biezace utrzymanie infrastruktury kolejowej PKP PLK SA Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju