Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel.: (32) 739 48 10
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


OBSERWUJ NASZ PROFIL NA:

Social Media
LinkedIn


POSIADAMY CERTYFIKATY:

Certyfikat ISO

 

 

 

 

 WSPIERAMY KAMPANIĘ:

Certyfikat ISO

Szanowni Państwo !

Od dnia 12.12.2021 rejestracja danych w systemie RAIL MANAGER staje się obowiązkowa w celu uruchomienia przewozów na zarządzanej przez nas sieci infrastruktury kolejowej...

--> WIĘCEJ INFORMACJI...

Rail Manager

INFRA SILESIA UDOSTĘPNIA INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ
LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM

Zarządzana przez nas infrastruktura to ponad 36 kilometrów linii kolejowych i niemal 110 kilometrów torów, ponad 250 rozjazdów i kilkadziesiąt przejazdów kolejowo-drogowych, a także obiekty inżynieryjne i budynki posterunków technicznych. System Rail Manager, który wdrożyliśmy wiosną 2021 roku, pozwala na sprawniejszą obsługę i zarządzanie naszą infrastrukturą, a dla klientów oznacza zintegrowane narzędzie do łatwiejszego realizowania przewozów.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz poszanowanie środowiska naturalnego są dla nas niezmiennymi priorytetami.

Udostępnianie infrastruktury kolejowejWARUNKI UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Pragnąc skorzystać z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez naszą Spółkę zapoznaj się z aktualnym „Regulaminem udostępniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów”.

Udostępnianie infrastruktury kolejowejOPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Wysokość opłat za korzystanie przez Przewoźników z zarządzanej infrastruktury obliczana jest na podstawie „Cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na RRJP” zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu Spółki.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!


Zarzadzanie infrastruktura kolejowa

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju