Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel.: (32) 739 48 10
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy dostawców i podwykonawców !

Zapraszamy do współpracy firmy dostarczające materiały i świadczące usługi budowlane z zakresu budownictwa kolejowego. W ramach realizowanych projektów współpracujemy zarówno z małymi, lokalnymi firmami podwykonawczymi, jak również z dużymi przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnokrajowym.

We wspólpracy kładziemy szczególny nacisk na przejrzystość wzajemnych relacji oraz terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań umownych. Naszym celem jest budowanie długotrwałych, partnerskich relacji przynoszących korzyści każdej ze stron.

W celu nawiązania współpracy z Infra SILESIA S.A. prosimy o przesłanie swojej oferty, zawierającej przede wszystkim:
  • podstawowe dane firmy (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu),
  • zakres wykonywanych prac lub rodzaj dostarczanych materiałów wraz z orientacyjnymi cenami,
  • możliwości produkcyjne (ilość pracowników będących w dyspozycji firmy),
  • informacje o dotychczasowych dokonaniach firmy wraz z ewentualnymi referencjami.

Ofertę można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pomocą maila.

Zapraszamy do współpracy!

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

 Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju