Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

AKTUALNOŚCI

 • 2020.12.11

  Kapitał zakładowy Infra SILESIA został zwiększony do kwoty: 18 441 882,20 zł.

 • 2020.11.25

  Informujemy, że na zakładce 'Zarządzanie infrastrukturą' można pobrać nowy: "REGULAMIN udostępniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów 2020/2021"
  -> więcej informacji...


 • 2020.10.20

  Informujemy, że na zakładce 'Zarządzanie infrastrukturą' można pobrać formularz nowy: WNIOSEK o przydzielenie zdolności przepustowej na Rozkład Jazdy Pociągów 2010/2021"
  -> więcej informacji...

 • 2020.06.01

  Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. Spółka zaprzestaje pełnienia funkcji Zarządcy infrastruktury kolejowej na linii nr 201 Jęzor Centralny JCA - Szczakowa Północ SPn.

  Dokonane zmiany wskazane są w Regulaminie Udostępniania  Infrastruktury Kolejowej 2019/2020 w ramach RRJP 2019/2020 - Załącznik nr 6. Wykaz zmian i uzupełnień (str.55). • 2020.04.03

  Szanowni Państwo,

   w obliczu narastającego niepokoju i niepewności, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 chcemy zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować Państwu pewną i kompleksową realizację usług. Biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące zachowania środków ostrożności i profilaktyki epidemiologicznej, Zarząd Infra SILESIA S.A. jako członek grupy kapitałowej DB Cargo Polska S.A. podjął szereg działań mających na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników i partnerów biznesowych Zostały one już przekazane naszym pracownikom, którzy od kilkunastu dni stosują wzmożone środki ostrożności, ograniczając kontakty osobiste, odbywanie częstych podróży służbowych, czy przebywania w miejscach szczególnie narażonych.

   Mamy nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca w tym wyjątkowym czasie, znajdzie również swoje odzwierciedlenie we wspólnym i rzetelnym podejściu do działań profilaktycznych i szczególnej ostrożności.

   Organizujemy naszą pracę w sposób pozwalający nie tylko na zachowanie bezpieczeństwa, ale także na realizację powierzonych zadań zgodnie z ustaleniami, terminowo, rzetelnie oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Zapewniamy, że śledzimy tę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, dostosowując wewnętrzne zalecenia i instrukcje do pojawiających się wytycznych oraz podejmując wszelkie działania pozwalające nam na ograniczenie ewentualnych skutków rozwoju sytuacji.

   Ilość publikowanych każdego dnia informacji dotyczących profilaktyki, ważnych kontaktów oraz wskazówek jest spora. Niemniej jednak warto te informacje powtórzyć i zachować w widocznym miejscu.

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/

   Nasi pracownicy cały czas pozostają do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów i e-mailami.
 • 2020.02.02

  Infra SILESIA inwestuje w nowoczesny sprzęt do ciężkich robót torowych. Na zdjęciu: wysokowydajna podbijarka torowa firmy Plasser&Theurer - 08-475 UNIMAT 4S

  Podbijarka torowa UNIMAT 4S


 • 2020.01.01

  Utworzyliśmy podstronę naszego serwisu internetowego, gdzie będą publikowane informacje dla Akcjonariuszy Spółki. Link znajduje się na dole naszej strony.


 • 2019.12.12

  Do pobrania: Rozkład Jazdy Pociągów rok 2019/2020. Wykaz parametrów technicznych infrastruktury kolejowej.
  -> więcej informacji...


 • 2019.10

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 13 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, którzy odwiedzili nas na stoisku targowym DB. Mamy nadzieję, że spotkania i przeprowadzone rozmowy, przyniosą nam w przyszłości wymierne obopólne korzyści.

  Infra SILESIA na Trako 2019


 • 2019.01.02

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Infra SILESIA S.A. objął Pan Paweł Wac.


 • 2018.08.21
  Prosimy o zapoznanie się z najnowszym certyfikatem dla Systemu Zarządzania wg PN - EN ISO 9001 : 2015, PN - EN 14001 : 2015 zaświadczającym, że zgodnie z procedurą TUV NORD Infra SILESIA stosuje system zarządzania w zakresie:
  - Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej.
  - Diagnostyka, modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej.
  - Prowadzenie ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych.
  - Zarządzanie i udostępnianianie infrastruktury kolejowej.
  -> więcej informacji...

 • 2018.06.21

  Infra SILESIA była obecna w dniach 19-21 czerwca br. na Targach Kolejowych w Ostrawie (Mariánskohorská 705/38). Można było się z nami spotkać na wspólnym stoisku z DB Cargo Polska, DB Cargo Czechia oraz DB Port Szczecin.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym.

   Czech Raildays 2018


 • 2018.01.26

  Infra SILESIA Firmą Przyjazną Klientowi !

  Infra SILESIA poddała się niezależnemu badaniu przeprowadzonemu przez Fundację Obserwatorium Zarządzania i uzyskała prawo używania godła "Firma Przyjazna Klientowi".

   Infra Silesia S.A. Firma Przyjazna Klientowi

  Celem badania było poznanie opinii klientów Infra Silesii na temat satysfakcji ze wspólpracy. Badane obszary to: ogólne zadowolenie klientów, ocena współpracy, jakość kontaktów z firmą oraz prawdopodobieństwo rekomendacji.
  Ogólnopolski Program "Firma Przyjazna Klientowi" istnieje na polskim rynku od ponad 13 lat. Prowadzi go instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.


 • 2017.12.11

  Nagroda dla Infra SILESII za promowanie bezpieczeństwa na kolei.

  Miło nam poinformować, że w II edycji konkursu "Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym", w ubiegły piątek Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wręczył Infra Silesii nagrodę za najlepsze rozwiązanie w kategorii "rozwiązanie techniczne", za wdrożenie metody wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury naziemnej i podziemnej.

  Nagroda Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego dla Infra Silesia S.A. w kategorii Rozwiazanie techniczne. Konkurs KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM.

  Dzięki tej metodzie można praktycznie wyeliminować wszelkie uszkodzenia kabli lub innych instalacji podczas prowadzenia robót budowlanych na terenie kolejowym, a w szczególności w miejscach, gdzie mapy/projekty są niewystarczająco precyzyjne lub występuje skumulowanie różnych instalacji .

  Znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych (w innych kategoriach) firm takich jak Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" czy Track Tec S.A. oraz innych wyróżnionych firm m.in. PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Energetyka S.A., Kolprem Sp. z o.o., Neel Sp. z o.o.
  Nagrody trafiły do przedsiębiorstw kolejowych wprowadzających rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na kolei. --> więcej informacji na stronie UTK... • 2017.11.18

  . DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
  Informujemy, że infrastruktura kolejowa zarządzana przez Spółkę Infra SILESIA S.A. została uznana w całości przez Komisję Europejską, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 6 lipca 2016 roku, jako lokalna infrastruktura kolejowa nie mająca strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce.

  . DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁKI INFRA SILESIA S.A.
  Na mocy Decyzji KE z dnia 6 lipca 2016 roku Zarząd Spółki Infra SILESIA S.A., zgodnie z zapisami art. 35a ust.1 pkt 3 Ustawy podjął decyzję o niestosowaniu przez Zarządcę przepisów art. 29-35 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz.1727 z późn. zmianami), o czym w dniu 8 sierpnia 2017 r. powiadomił Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.


 • 2017.10.30

  Dbamy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd". Jesteśmy autoryzowanym wykonawcą montażu torowych płyt nośnych GTP. Właścicieli infrastruktury kolejowej zachęcamy do zastosowania tego innowacyjnego rozwiązania - prosimy o kontakt.
  Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w Rybniku:  Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego "godzina po godzinie":
 • 2017.08.27

  Infra SILESIA jest autoryzowanym wykonawcą montażu torowych płyt nośnych GTP.

  Torowe plyty nosne GTP


 • 2016.11.29

  Infra SILESIA SA. wspiera kampanię społeczą organizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą:
  BEZPIECZNY PRZEJAZD - "Szlaban na ryzyko".
  Bezpieczny Przejazd - Szlaban na ryzyko
  Kampania ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. -> więcej informacji...


 • 2016.04.22

  21 kwietnia Infra SILESIA podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Inicjatorem tego projektu jest Urząd Transportu Kolejowego. Łącznie Deklarację sygnowało 90 przedstawicieli rynku kolejowego. Znaleźli się wœród nich m.in. członkowie administracji rządowej, przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, producenci z branży transportowej oraz reprezentanci mediów branżowych.


 •  

   Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju


Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych na zakładce: polityka prywatności.html