Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel.: (32) 739 48 10
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


OBSERWUJ NASZ PROFIL NA:

Social Media
LinkedIn


POSIADAMY CERTYFIKATY:

Certyfikat ISO

 

 

 

 

 WSPIERAMY KAMPANIĘ:

Certyfikat ISO

O FIRMIE

Nasza działalność opiera się na trzech żelaznych filarach:


1. ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ

Zarządzana przez nas infrastruktura to ponad 36 kilometrów linii kolejowych i niemal 110 kilometrów torów, ponad 250 rozjazdów i kilkadziesiąt przejazdów kolejowo-drogowych, a także obiekty inżynieryjne i budynki posterunków technicznych. System Rail Manager, który wdrożyliśmy wiosną 2021 roku, pozwala na sprawniejszą obsługę i zarządzanie naszą infrastrukturą, a dla klientów oznacza zintegrowane narzędzie do łatwiejszego realizowania przewozów.

Zarządzanie infrastrukturą kolejową bocznic kolejowych


2. UTRZYMANIE BOCZNIC KOLEJOWYCH
I CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

Świadczymy usługi utrzymania infrastruktury kolejowej na zarządzanej infrastrukturze oraz na bocznicach i centrach logistycznych należących do innych podmiotów na torach o długości ponad 206 kilometrów. W zakresie naszych usług utrzymaniowych znajdują się między innymi: bieżące utrzymanie i diagnostyka nawierzchni torowej, urządzeń SRK, serwisowanie systemów łączności przewodowej i radiołączności pociągowej, czy utrzymanie obiektów inżynieryjnych.

Urzymanie bocznic kolejowych i centrów logistycznych


3. REALIZACJA KOLEJOWYCH KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH

Posiadamy niezbędne zasoby ludzkie, technologiczne i maszynowe, dzięki którym realizujemy kontrakty budowlane infrastruktury kolejowej dla wymagających klientów sektora kolejowego oraz przemysłu. Wierzymy w nowoczesne rozwiązania i digitalizację kolei, dlatego z powodzeniem implementujemy najnowocześniejsze rozwiązania SRK w naszych projektach.

Kolejowa kontrakty budowlane

 

Remonty infrastruktury kolejowej

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju