Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

CERTYFIKAT DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nasza Spółka kilka lat temu wdrożyła System Zarządzania oparty o normy ISO serii 9001 oraz ISO serii 14001.

Poniżej prezentujemy najnowszy certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN - EN ISO 9001 : 2019, PN - EN 14001 : 2015 zaświadczający, że zgodnie z procedurą TUV NORD Infra SILESIA stosuje system zarządzania w zakresie: "Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej. Diagnostyka, modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej. Prowadzenie ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych. Zarządzanie i udostępnianianie infrastruktury kolejowej."

  Certyfikat ISO


  Modernizacja, remonty infrastruktury kolejowej, biezace utrzymanie infrastruktury kolejowej PKP PLK SA Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju