Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

AUTORYZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarzadzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez Infra SILESIA S.A. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczenego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.

AUTORYZACJA BEZPIECZEŃSTWA
Kliknij obrazek, aby go powiększyć:

  Autoryzacja bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej

  

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

 Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju