Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

INFRA SILESIA UDOSTĘPNIANA INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ
LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM

Zarządzanie przez naszą firmę ponad 208 km torów na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, a także siedem bezpośrednich połączeń: z ogólnopolską siecią kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe, oraz z sieciami innych zarządców kolejowych, ugruntowuje pozycję Spółki w logistycznych łańcuchach dostaw na obszarze lokalnego rynku transportowego.

Udostępnianie infrastruktury kolejowej


WARUNKI UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Aby skorzystać z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez naszą firmę, zapoznaj się z aktualnym "Regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów"

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej kalkulowane są na podstawie "Cennika stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej" zatwierdzanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.Zarzadzanie infrastruktura kolejowa

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju