Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
.
Kapitał zakładowy:
1 442 000,00 zł, całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

INFRA SILESIA UDOSTĘPNIA INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ
LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM

Zarządzamy siecią kolejową zlokalizowaną na terenie województwa śląskiego o łącznej długości 117,5 km. Bezpośrednie połączenia z ogólnopolską siecią kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z sieciami kolejowymi innych zarządców infrastruktury (CTL Maczki-Bór S.A., JSK Sp. z o.o., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Spółka z o.o.) ugruntowują pozycję Spółki w logistycznych łańcuchach dostaw na obszarze lokalnego rynku transportowego.
Z naszej oferty korzysta corocznie ponad 20 przewoźników towarów.

Udostępnianie infrastruktury kolejowej


WARUNKI UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Pragnąc skorzystać z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez naszą Spółkę zapoznaj się z aktualnym „Regulaminem udostępniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów”.

Udostępnianie infrastruktury kolejowej


OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Wysokość opłat za korzystanie przez Przewoźników z zarządzanej infrastruktury obliczana jest na podstawie „Cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na RRJP” zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu Spółki.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!


Zarzadzanie infrastruktura kolejowa

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju