Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

AKTUALNOŚCI


Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych na zakładce: polityka prywatności.html
 • 2019.01.02

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Infra SILESIA S.A. objął Pan Paweł Wac.

  Prezes Infra Silesia S.A. - Paweł Wac
  .


 • ŻYCZYMY SPEŁNIENIA MARZEŃ ORAZ WIELE ZADOWOLENIA
  I SUKCESÓW W NOWYM ROKU 2019.


  Happy New Year 2019

 • 2018.10.30

  Informujemy, że ukazał się nowy "CENNIK opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Infra SILESIA S.A. na Roczny Rozkład Jazdy Pociągów 2018/2019". Do pobrania pobrania także: nowy "Regulamin udostępniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów 2018/2019" oraz formularz "Wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej na Rozkład Jazdy Pociągów 2018/2019".
  -> więcej informacji...


 • 2018.08.21
  Prosimy o zapoznanie się z najnowszym certyfikatem dla Systemu Zarządzania wg PN - EN ISO 9001 : 2015, PN - EN 14001 : 2015 zaświadczającym, że zgodnie z procedurą TUV NORD Infra SILESIA stosuje system zarządzania w zakresie:
  - Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej.
  - Diagnostyka, modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej.
  - Prowadzenie ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych.
  - Zarządzanie i udostępnianianie infrastruktury kolejowej.
  -> więcej informacji...

 • 2018.06.21

  Infra SILESIA była obecna w dniach 19-21 czerwca br. na Targach Kolejowych w Ostrawie (Mariánskohorská 705/38). Można było się z nami spotkać na wspólnym stoisku z DB Cargo Polska, DB Cargo Czechia oraz DB Port Szczecin.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym.

   Czech Raildays 2018

 • 2018.01.26

  Infra SILESIA Firmą Przyjazną Klientowi !

  Infra SILESIA poddała się niezależnemu badaniu przeprowadzonemu przez Fundację Obserwatorium Zarządzania i uzyskała prawo używania godła "Firma Przyjazna Klientowi".

   Infra Silesia S.A. Firma Przyjazna Klientowi

  Celem badania było poznanie opinii klientów Infra Silesii na temat satysfakcji ze wspólpracy. Badane obszary to: ogólne zadowolenie klientów, ocena współpracy, jakość kontaktów z firmą oraz prawdopodobieństwo rekomendacji.
  Ogólnopolski Program "Firma Przyjazna Klientowi" istnieje na polskim rynku od ponad 13 lat. Prowadzi go instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.


 • 2017.12.11

  Nagroda dla Infra SILESII za promowanie bezpieczeństwa na kolei.

  Miło nam poinformować, że w II edycji konkursu "Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym", w ubiegły piątek Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wręczył Infra Silesii nagrodę za najlepsze rozwiązanie w kategorii "rozwiązanie techniczne", za wdrożenie metody wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury naziemnej i podziemnej.

  Nagroda Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego dla Infra Silesia S.A. w kategorii Rozwiazanie techniczne. Konkurs KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM.

  Dzięki tej metodzie można praktycznie wyeliminować wszelkie uszkodzenia kabli lub innych instalacji podczas prowadzenia robót budowlanych na terenie kolejowym, a w szczególności w miejscach, gdzie mapy/projekty są niewystarczająco precyzyjne lub występuje skumulowanie różnych instalacji .

  Znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych (w innych kategoriach) firm takich jak Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" czy Track Tec S.A. oraz innych wyróżnionych firm m.in. PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Energetyka S.A., Kolprem Sp. z o.o., Neel Sp. z o.o.
  Nagrody trafiły do przedsiębiorstw kolejowych wprowadzających rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na kolei. --> więcej informacji na stronie UTK... • 2017.11.18

  . DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
  Informujemy, że infrastruktura kolejowa zarządzana przez Spółkę Infra SILESIA S.A. została uznana w całości przez Komisję Europejską, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 6 lipca 2016 roku, jako lokalna infrastruktura kolejowa nie mająca strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce.

  . DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁKI INFRA SILESIA S.A.
  Na mocy Decyzji KE z dnia 6 lipca 2016 roku Zarząd Spółki Infra SILESIA S.A., zgodnie z zapisami art. 35a ust.1 pkt 3 Ustawy podjął decyzję o niestosowaniu przez Zarządcę przepisów art. 29-35 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz.1727 z późn. zmianami), o czym w dniu 8 sierpnia 2017 r. powiadomił Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.


 • 2017.10.30

  Dbamy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w ramach kampanii "Bezpieczny przejazd". Jesteśmy autoryzowanym wykonawcą montażu torowych płyt nośnych GTP. Właścicieli infrastruktury kolejowej zachęcamy do zastosowania tego innowacyjnego rozwiązania - prosimy o kontakt.
  Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w Rybniku:  Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego "godzina po godzinie":
 • 2017.10.02

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 12 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, którzy odwiedzili nasze stoisko targowe. Mamy nadzieję, że spotkania i przeprowadzone rozmowy, przyniosą nam w przyszłości wymierne obopólne korzyści.

  Infra SILESIA na Trako 2017

  TRAKO 2017


 • 2017.09.29

  Żelazna droga rozwoju
  .
  Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym zaktualizowanym folderem reklamowym:

  -> WERSJA POLSKA (plik: pdf)
  -> ENGLISH VERSION (file: pdf)
  -> DEUTSCH VERSION (datei: pdf)

 • 2017.08.27

  Infra SILESIA jest autoryzowanym wykonawcą montażu torowych płyt nośnych GTP.

  Torowe plyty nosne GTP

 • 2016.11.29

  Infra SILESIA SA. wspiera kampanię społeczą organizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą:
  BEZPIECZNY PRZEJAZD - "Szlaban na ryzyko".
  Bezpieczny Przejazd - Szlaban na ryzyko
  Kampania ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. -> więcej informacji...


 • 2016.04.22

  21 kwietnia Infra SILESIA podpisała Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Inicjatorem tego projektu jest Urząd Transportu Kolejowego. Łącznie Deklarację sygnowało 90 przedstawicieli rynku kolejowego. Znaleźli się wœród nich m.in. członkowie administracji rządowej, przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, producenci z branży transportowej oraz reprezentanci mediów branżowych.
  Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego


 • Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

   Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju