Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel./fax: (32) 7394810
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792


Certyfikat ISO

 

 

 

 

 

WSPIERAMY KAMPANIĘ:
Certyfikat ISO

INFRA SILESIA UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ
LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM

BADANIE RYNKU ( §7 ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (DZ. U. z 2014 poz. 788) w odniesieniu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Infra SILESIA S.A.)


Zarzadzanie infrastruktura kolejowa


Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

 Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju